تمام مطالب برچسب : احسان افشاری

تار گیسوی تو (احسان افشاری)

تار گیسوی تو (احسان افشاری)

picture نویسنده :
تار گیسوی تو (احسان افشاری)

شعری زیبا و خواندنی از احسان افشاری تار گیسوی تو درمشت گره خورده ی باد خبر از خانه ی ویران شده در مه می داد من همان نامه ی نفرین شده بودم که مرا بارها خط زد و تا کرد ولی نفرستاد داس بر ساقه ی گندم زدی و بی خبری آه یک مزرعه در پشت سرت راه افتاد هر چه فریاد زدم ، کوه جوابم می کرد غار در کوه چه باشد ؟ : دهنی بی فریاد داشتم خواب شفایی ابدی می دیدم که تو از راه رسیدی مرض مادرزاد بغض من گریه شد و راه تماشا را بست از تو جز منظره ایی تار ندارم در یاد   منبع: beytoote

ادامه مقاله