تمام مطالب برچسب : امام جواد

اشعار شهادت امام محمد تقی علیه السلام

اشعار شهادت امام محمد تقی علیه السلام

picture نویسنده :
اشعار شهادت امام محمد تقی علیه السلام

نوحه شهادت امام محمد تقی علیه السلام   از فراقت روز و شب دائم غمینم یا جواد تا که یادت میکنم ، آن دم حزینم یا جواد سوختی، آتش گرفتی ، پر کشیدی تا خدا از غمت ویرانه شد ارکانِ دینم یا جواد حق به جز مدحت ندارد آیه ای در نزدِ خویش تا به محشر این سخن باشد یقینم یا جواد گر خدا را می پرستم چون تو باشی رهبرم باشد آقا مِـهـــرتان ، مُـهـــرِ جبینم یا جواد بارِگاهت جنت الاعلای ما باشد مدام کی شود من بارگاهت را ببینم یا جواد؟ خود نظر کن تا نگردم از درت یک دم جدا زانکه شیطان باشد اکنون در کمینم یا جواد تا بیایی مرگ را آسان نمایی بهرِ ما منتظر […]

ادامه مقاله