تمام مطالب برچسب : امام

اشعار شهادت امام صادق (ع)

اشعار شهادت امام صادق (ع)

picture نویسنده :
اشعار شهادت امام صادق (ع)

اشعار شهادت امام صادق (ع) فرزند فاطمه ششمین نور سرمدم شیخ الائمه صادق آل پیمبرم من آخرین امام بقیع مدینه ام زهر جفای خصم شرر زد به سینه ام در لحظه های آخر عمرم به زمزمه ابراز می کنم غم دل را به فاطمه مادر بیا و حال پریشان من ببین از سوز زهر سینه سوزان من ببین هنگام مرگ نام تو ذکر لبم شده مسمومیت نه، غصه تو قاتلم شده از یاد ماتم تو پریشان و مضطرم مثل تو غصه دارم و هم درد حیدرم دشمن شبانه ننگ به لوح زمانه زد در پیش اهل خانه ام آتش به خانه زد از درب خانه شعله آتش زبانه داشت آن بی حیا به روی دلم داغ می گذاشت ای وای […]

ادامه مقاله