تمام مطالب برچسب : امیر خسرو دهلوی

صد هزاران آفرین جان آفرین پاک را (امیرخسرو دهلوی )

صد هزاران آفرین جان آفرین پاک را (امیرخسرو دهلوی )

picture نویسنده :
صد هزاران آفرین جان آفرین پاک را (امیرخسرو دهلوی )

ابوالحسن امیرخسرو دهلوی شاعر و عارف نامدار پارسی‌زبان هندوستان در سال ۶۳۲ خورشیدی (۶۵۱ (قمری)) در پتیالی هند زاده شد و به سال ۶۰۳ خورشیدی (۷۲۵ (قمری)) در دهلی درگذشت. خسرو ترک‌نژاد و هندی‌زاد بود و کلمات ترکی و هندی در شعر او بسیار بود صد هزاران آفرین جان آفرین پاک را کافرید از آب و گل سروی چو تو چالاک را تلخ می گویی و من می بینمت از دور و بس زهر کی آید فرو، گر ننگرم تریاک را غنچه دل ته به ته بی گلرخان خونست از آنک بوستان زندان نماید، مردم غمناک را چون ترا بینم، هم از چشم خودم در رشک، از آنک بوستان زندان نماید، مردم غمناک را چون ترا بینم، هم از چشم […]

ادامه مقاله