تمام مطالب برچسب : انوری

ای از بنفشه ساخته گلبرگ را نقاب (انوری)

ای از بنفشه ساخته گلبرگ را نقاب (انوری)

picture نویسنده :
ای از بنفشه ساخته گلبرگ را نقاب (انوری)

اوحدالدّین محمّدبن محمّد انوری(یا علی بن محمد انوری) معروف بهانوری ابیوردی و «حجّهالحق» از جملهٔ شاعران و دانشمندان ایرانی سده ۶ قمری در دوران سلجوقیان است.انوری استاد قصیده سرای شعر پارسی و آراسته به هنرهای خوش‌نویسی و موسیقی بوده‌است. زادروز : اواخر قرن پنجم یا اوایل قرن ششم هجری قمری ،سرخس درگذشت : ۵۷۵ هجری قمری – ۱۱۸۹ میلادی ، تبریز یا بلخ ، آرامگاه : مقبره الشعرای تبریز یا بلخ ای از بنفشه ساخته گلبرگ را نقاب وز شب تپانچه‌ها زده بر روی آفتاب بر سیم ساده بیخته از مشک سوده‌گرد بر برگ لاله ریخته از قیر ناب آب خط تو بر خد تو چو بر شیر پای مور زلف تو بر رخ تو چو بر می پر غراب […]

ادامه مقاله
ترا کز نیکوان یاری نباشد (انوری)

ترا کز نیکوان یاری نباشد (انوری)

picture نویسنده :
ترا کز نیکوان یاری نباشد (انوری)

ترا کز نیکوان یاری نباشد مرا نزد تو مقداری نباشد نباشد دولت وصلت کسی را وگر باشد مرا باری نباشد ترا گر کار من دامن نگیرد ز بخت من عجب کاری نباشد گلی نشکفت باری این زمانم اگر در زیر این خاری نباشد مرا کاندر کیایی خود دلی نیست ترا بر دل از آن باری نباشد به بازاری که جان را نرخ خاکست دلی را روز بازاری نباشد دل ایمن دار و بردار انوری را کزو بهتر وفاداری نباشد گر از پیوند او فخریت نبود چنین دانم که هم عاری نباشد گران آنکس برآید بر تو کو را چو مجدالدین خریداری نباش منبع : beytoote

ادامه مقاله