تمام مطالب برچسب : ایسلند

آیا می‌دانید کدام کشور مودب‌ترین مردم را دارد؟

آیا می‌دانید کدام کشور مودب‌ترین مردم را دارد؟

picture نویسنده :
آیا می‌دانید کدام کشور مودب‌ترین مردم را دارد؟

شاید بهتر باشد ابتدا پس از طرح چند سوال، به روشن شدن چند مورد بپردازیم. آیا می‌توان ادب را به معنای مهربانی تلقی کرد؟ آیا مودب بودن می‌تواند دلیلی بر مهمان‌نوازی باشد؟ یا اینکه ادب به نحوه آداب معاشرت و طرز برخورد مردم یک کشور در اجتماع باز می‌گردد؟ درحقیقت رفتارهای ناپسند در همه جا دیده می‌شود. شاید درحالی که شما کسی که حین راه رفتن در پیاده رو آب دهان میریزد را سرزنش می‌کنید، این امر در فرهنگ کشوری دیگر امری ناپسند تلقی نگردد. اگرچه به طورکلی نمی‌توان هیچ کشوری را به طورکامل مودب دانست اما شاید رده‌بندی کشورها براساس ادب مردمانشان امری جالب به نظر برسد. منابع انگشت شماری جوامع بشری را برحسب مودب بودن مورد بررسی قرار […]

ادامه مقاله