تمام مطالب برچسب : باد صبا

رو ای باد صبا ای پیک مشتاقان سوی گلشن (هاتف اصفهانی)

رو ای باد صبا ای پیک مشتاقان سوی گلشن (هاتف اصفهانی)

picture نویسنده :
رو ای باد صبا ای پیک مشتاقان سوی گلشن (هاتف اصفهانی)

رو ای باد صبا ای پیک مشتاقان سوی گلشن عبیرآمیز گردان جیب و عنبربیز کن دامن نخست از گرد کلفت پیکر سیمین روحانی مصفا ساز در گلشن به آب چشمهٔ روشن به نازک تن بپوش آنگه حریر از لالهٔ حمرا به روی یکدگر چون شاهد گل هفت پیراهن ز رنگین لاله‌ها گلگون قصب درپوش بر پیکر ز گلگون غنچه‌ها رنگین حلی بر بند بر گردن گلاب تازه بر اندام ریز از شیشهٔ نرگس عبیر تر به پیراهن فشان از حقهٔ سوسن چو رعنا شاهدان سیمبر، دامن کشان بگذر به طرف جویبار و صحن باغ و ساحت گلشن به نرمی غنچهٔ سیرآب را از دل گره بگشا به همواری گل شاداب را از رخ نقاب افکن به هر گلشن گلی بینی […]

ادامه مقاله