تمام مطالب برچسب : بوی عیدی

شعر بوی عیدی (شهیار قنبری)

شعر بوی عیدی (شهیار قنبری)

picture نویسنده :
شعر بوی عیدی (شهیار قنبری)

بوی عیدی بوی توپ بوی کاغذ رنگی بوی تند ماهی دودی وسط سفره ی نو بوی یاس جانمازترمه ی مادربزرگ با اینا زمستونو سر می کنم با اینا خستگی مو درمی کنم شادی شکستن قلک پول وحشت کم شدن سکه ی عیدی از شمردن زیاد بوی اسکناس تا نخورده ی لای کتاب بااینا زمستون و سر می کنم بااینا خستگی مودرمی کنم فکرقاشق زدن دخترناز چشم سیاه شوق یک خیز بلنداز روی بته های نور برق کفش جفت شده تو گنجه ها بااینا زمستون وسر می کنم بااینا خستگی مودرمی کنم عشق یک ستاره ساختن با دولک ترس ناتموم گذاشتن جریمه های عیدمدرسه بوی گل محمدی که خشک شده لای کتاب بااینا زمستون وسر می کنم بااینا خستگی مودرمی کنم […]

ادامه مقاله