تمام مطالب برچسب : تجارت گوشت

اگر گاوها وجود نداشتند چه اتفاقی می‌افتاد؟

اگر گاوها وجود نداشتند چه اتفاقی می‌افتاد؟

picture نویسنده :
اگر گاوها وجود نداشتند چه اتفاقی می‌افتاد؟

احتمالا اگر گاوها نبودند به محیط زیست آسیب زیادی وارد نمی‌شد. گاوها مهمترین منتشر کننده گاز متان هستند؛ گازی که ۱۰ درصد از ترکیب گازهای گلخانه‌ای را در ایالات متحده تشکیل می‌دهد و تاثیر آن بر تغییرات اقلیمی، ۲۵ برابر دی‌اکسید کربن است. همچنین این جانوران بسیاری از منابعی را مصرف می‌کنند که می‌توان ذخیره نمود یا به مصارف بهتر رسانید: تولید یک همبرگر تقریبا ۱۰۰ گرمی برابر است با مصرف حدود ۳ کیلوگرم خوراک و ۲۰۰ لیتر آب و البته استفاده از ۷ متر مربع زمین و ۲۶۱ کیلوکالری انرژی! نبودن گاو به معنای نبودن بزرگ‌ترین منبع انتشار گازهای گلخانه‌ای است؛ اما با این وجود حذف آن به منزله یک نوش‌دارو برای مشکلات زیست محیطی این سیاره نیست. یافتن جایگزین مناسبی برای این حیوان […]

ادامه مقاله