تمام مطالب برچسب : تومور

تومور (مرتضی درویشی)

تومور (مرتضی درویشی)

picture نویسنده :
تومور (مرتضی درویشی)

اشعار زیبا و خواندنی مرتضی (اشکان) درویشی قصه ام… قصه ی یک بیماریست… که جوابش کردند… و پزشکان گفتند… بگذارید که راحت باشد… مادرم فکر می کرد باز سرما خوردم… باز هم بر سر من داد کشید.. پسرم باز چه کردی با خود… و چه دلسوزانه… دست من می گیرد… نخورم باز زمین… پدر من دیروز… ترک سیگارش را… اولین بار شکست… آسمان بر سر من می چرخد… به دروغ می گویند… که نترس چیزی نیست… همه از افت فشار است… آری… و چه خوب می دانم… توموری دارم که… دوستش می دارم…. او مرا از غم چشمان تو خواهد دزدید… او مرا خواهد برد… به همان جایی که…. تا همیشه بنشینم به تماشای افق… آخر آنجا افقش… رنگ خوشرنگ […]

ادامه مقاله