تمام مطالب برچسب : جشن نیکوکاری

اشعار جشن نیکوکاری

اشعار جشن نیکوکاری

picture نویسنده :
اشعار جشن نیکوکاری

جرس قافله آید بر گوش بشنوید اینهمه فریاد و خروش کاروان گل یاس کوله بارش احساس می رسد پیک بهار تا زند جار که شد وقت نثار : جشن نیکوکاری است جلوه ی همیاری است   در هیاهوی بهار که شکوفا شود از باغ هزاران گل عشق نغمه ی شور زند بلبل عشق و نسیم نوروز بزند با صد شوق شانه بر کاکل عشق خاطر خسته تو را می خواند دل بشکسته تو را می خواند : جشن نیکوکاری است جلوه ی همیاری است   تو که رفتی بازار هدیه ی عید برای پسر و دختر خود آوردی شاد کردی دل فرزندانت دلشان را بردی … “نقل و آجیل کلوچه پشمک” و آنچه را لازمه ی سفره ی عید است […]

ادامه مقاله