تمام مطالب برچسب : حضرت ابوالفضل

اشعار ولادت حضرت ابوالفضل علیه السلام (2)

اشعار ولادت حضرت ابوالفضل علیه السلام (2)

picture نویسنده :
اشعار ولادت حضرت ابوالفضل علیه السلام (2)

جمعمان جمع که تا نقش خیالی بزنیم کوچه باغی برویم و پر و بالی بزنیم پای حافظ مِی ای از شعر زلالی بزنیم جمعمان جمع بیایید که فالی بزنیم شاهِ شمشاد قدان خسرو شیرین دهنان که به مژگان شکند قلب همه صف شکنان بگذارید از این فاصله بویی بکشیم در ِخُم را بگشاییم و سبویی بکشیم تیغ ابروی کجش را به گلویی بکشیم صد و سی و سه نفس نعره ی هویی بکشیم از دلِ ما چه به جا مانده؟ که غارت کرده پسر سوم زهراست قیامت کرده ماه و خورشید دو حیران و دو سرگردانند سالها دل سر ِ این طایفه میگردانند بال در بال فرشته غزلی میخوانند ما همه بنده و این قوم خداوندانند آمده تا ز علی […]

ادامه مقاله
اشعار ولادت حضرت ابوالفضل العباس(ع)

اشعار ولادت حضرت ابوالفضل العباس(ع)

picture نویسنده :
اشعار ولادت حضرت ابوالفضل العباس(ع)

مه شعبان شده ماهی به زمین آمده است روز چارم پسر ام بنین آمده است پدرش حیدر کرار زمیلادش شاد بر بنی هاشمیان ماه ترین آمده است نامش عباس شد ومعنی آن شیر دژم بین شیران عرب شیرترین آمده است جمله ذریه ی زهرا به رخش بوسه زنند یک برادربه همه یارومعین آمده است مادرش گفت برای همه اولاد بتول پسرم بهر غلامی به یقین آمده است مرتضی بوسه به دستش زد وگفتا بینم دست او کرببلا تقش زمین آمده است آمده تا که سپهدار حسینی بشود آن علمدار یل لشگر دین آمده است مادرش ام بنین درس وفایش داده اسوه براهل وفایان زمین آمده است آمده ساقی اطفال حسینش گردد آب در حسرت او چله نشین آمده است روز […]

ادامه مقاله
اشعار روضه حضرت ابوالفضل العباس (ع)

اشعار روضه حضرت ابوالفضل العباس (ع)

picture نویسنده :
اشعار روضه حضرت ابوالفضل العباس (ع)

من آب را وقتی فراهم کرده بودم دل را تهی از ماتم و غم کرده بودم قبل از زمانی که بریزد آبرویم نذرش همه دار و ندارم کرده بودم آقا اگر در دستهایم بود شمشیر من شرّشان را از سرت کم کرده بودم دست مرا بستی تو با حرفت وگرنه… حیوان صفتها را من آدم کرده بودم فرصت اگر من داشتم با رخصت از تو دنیای آنها را جهنم کرده بودم چیز عجیبی نیست چشمم را دریدند این صحنه را قبلاً مجسم کرده بودم با ضربۀ گرزی سرم پاشید از هم وقتی برای مشک سر خم کرده بودم تیری سه شعبه زحمت من را هدر داد با اینکه مشکی پُر فراهم کرده بودم اشعار روضه حضرت ابوالفضل العباس روی اسبِ […]

ادامه مقاله