تمام مطالب برچسب : خانه

سهراب سپهری-خانه ی دوست کجاست؟

سهراب سپهری-خانه ی دوست کجاست؟

picture نویسنده :
سهراب سپهری-خانه ی دوست کجاست؟

سهراب سپهری-خانه ی دوست کجاست؟     خانه دوست کجاست؟ در فلق بود که پرسید سوار آسمان مکثی کرد رهگذر شاخه نوری که به لب داشت به تاریکی شن ها بخشید و به انگشت نشان داد سپیداری و گفت نرسیده به درخت کوچه باغی است که از خواب خدا سبزتر است و در آن عشق به اندازه پرهای صداقت آبی است میروی تا ته آن کوچه که از پشت بلوغ سر به در می آرد پس به سمت گل تنهایی می پیچی دو قدم مانده به گل پای فواره جاوید اساطیر زمین می مانی و تو را ترسی شفاف فرا می گیرد در صمیمیت سیال فضا، خش‌خشی می‌شنوی: کودکی می بینی رفته از کاج بلندی بالا جوجه بردارد از لانه […]

ادامه مقاله