تمام مطالب برچسب : دهقان سامانی

روزی که نگاهم به تو نسرین بدن افتد (دهقان سامانی)

روزی که نگاهم به تو نسرین بدن افتد (دهقان سامانی)

picture نویسنده :
روزی که نگاهم به تو نسرین بدن افتد (دهقان سامانی)

میرزا ابو الفتح خان دهقان سامانی، ملقّب به «سیف الشعراء»و متخلّص به«دهقان» متولد شهر سامان از توابع شهرستان سامان در استان چهار محال و بختیاری است. دهقان یکی از شاعران بنام ایران در دوره قاجاریه است. پدرش «باباخان»، از رؤسا و بزرگ زادگان سامان بود. مادرش نیز«خورشید» یا «خورشید جهان» نام داشته است روزی که نگاهم به تو نسرین بدن افتد گلهای گلستان همه از چشم من افتد گر باد کند زلف به روی تو پریشان صد دسته ی سنبل به سر نسترن افتد اندر شکن زلف تو نالد دل زارم چون مرغ غریبی که به یاد وطن افتد ترسم نگرد دیده ی نرگس به رخ یار از رشک نخواهم گذرش در چمن افتد از ماه رخت آنکه مرا کرد […]

ادامه مقاله