تمام مطالب برچسب : رسانه اجتماعی

استفاده از چندین رسانه اجتماعی، احتمال افسردگی را افزایش می‌دهد!

استفاده از چندین رسانه اجتماعی، احتمال افسردگی را افزایش می‌دهد!

picture نویسنده :
استفاده از چندین رسانه اجتماعی، احتمال افسردگی را افزایش می‌دهد!

محققان طی یک پژوهش ملی دریافته‌اند که در مقایسه با کل زمان سپری شده در رسانه‌های اجتماعی، استفاده از چندین برنامه به طور همزمان، بیشتر با افسردگی و اضطراب در میان جوانان، در ارتباط است. افرادی که از 7 تا 11 برنامه شبکه اجتماعی استفاده می‌کنند، نسبت به افرادی که از هیچ تا 2 برنامه استفاده می‌کنند، سه برابر بیشتر احتمال افسردگی و اضطراب در آن‌ها وجود دارد. دکتر برایان پریماک بیان می‌کند که: این ارتباط به قدر کافی قوی هست که پزشکان از افراد افسرده و مضطرب درباره تعداد برنامه‌هایی که استفاده می‌کنند، بپرسند و به آن‌ها مشاوره دهند که تعداد برنامه‌ها ممکن است با نشانه‌های بیماری آن‌ها مرتبط باشند. اگر چه با استفاده از این مطالعه نمی‌توانیم به […]

ادامه مقاله