تمام مطالب برچسب : روز معلم

اشعار تبریک روز معلم (2)

اشعار تبریک روز معلم (2)

picture نویسنده :
اشعار تبریک روز معلم (2)

از یک کلام جانفزا، صد مرده احیا می کنی هنگام تعلیم سخن، کار مسیحا می کنی هر دم که می گویی سخن، جان می دهی ما را به تن در جان دمیدن در بدن، اعجاز عیسا می کنی با دانش خود هر زمان، بخشی حیات جاودان خضری و آب زندگی، در ساغر ما می کنی دستت چو از گچ شد سپید، آید ید بیضا پدید یعنی به هنگام عمل، اعجاز موسا می کنی نوحی و با کشتی خود، ما را به ساحل می بری چون نا خدایی، با خدا، رو سوی دریا می کنی موسی یدی، عیسی دمی، فرزند پاک آدمی در کار، آدم پروری، پیغمبری ها می کنی احمد معلم بوده است، خود این سخن فرموده است با پیروی […]

ادامه مقاله