تمام مطالب برچسب : زهرا پناهی

فاصله ها ( زهرا پناهی)

فاصله ها ( زهرا پناهی)

picture نویسنده :
فاصله ها ( زهرا پناهی)

شعر فاصله ها از زهرا پناهی   یک روز کسی می شکند فاصله ها را حل می کند آن روز کسی مسئله ها را گفتند رسیدن به تو صد مرحله دارد تا کی بشمارد دلم این مرحله ها را؟ افسوس که در این تن دل مرده توان نیست تا بشنوی از حنجره ی من گله ها را تا در قفس کوچک این بغض نمیرند پر داده ام امروز همه چلچله ها را با غصه شکستند دلم را و نهادند در طالع من تنگ ترین حوصله ها را امشب چه قشنگ است برای “بله” گفتن هرچند نمانده ست امیدی “بله ” ها را با این همه در عمق وجودم تپشی هست یک روز کسی می شکند فاصله هارا   منبع: beytoote

ادامه مقاله