تمام مطالب برچسب : ستاره

ستاره کور شعری زیبا از فریدون مشیری

ستاره کور شعری زیبا از فریدون مشیری

picture نویسنده :
ستاره کور شعری زیبا از فریدون مشیری

فریدون مشیری، سال 1305 ه.ش در تهران متولد و در سال 1379 در تهران درگذشت . مشیری از کودکی به شعر ، دلبستگی تمام پیدا کرد و با بزرگان ادب فارسی ، انس گرفت . آشنایی مشیری با شعر نو و قالب های آزاد ، او را از ادامه شیوه کهن بازداشت ، اما مشیری ، راهی میانه را برگزید.راهی که او انتخاب کرد ، همان اسلوب برگزیده بنیانگذاران شعر نو بود ، یعنی ، شکستن قالب های عروضی و کوتاه و بلند کردن مصراع ها و استفاده بجا از قافیه. او با نگاهی تازه به طبیعت و انسان به شعرش ، رنگ و بوی خاصی داد ناتوان گذشته ام ز کوچه ها نیمه جان رسیده ام به نیمه راه […]

ادامه مقاله