تمام مطالب برچسب : سلمان هراتی

پیش از تو آب معنی دریا شدن نداشت (سلمان هراتی)

پیش از تو آب معنی دریا شدن نداشت (سلمان هراتی)

picture نویسنده :
پیش از تو آب معنی دریا شدن نداشت (سلمان هراتی)

سلمان هراتی سال ۱۳۳۸ در یکی از روستای تنکابن مازندران متولد شد و در نهم آبان ۱۳۶۵ هنگام عزیمت به لنگرود در یک سانحهٔ رانندگی، درگذشت. تخلص او در اشعارش «آذرباد» بود و در شعرهای سلمان میتوانیم تاثیری از سهراب سپهری و فروغ فرخزاد را ببینیم او حتی یکی از شعرهایش را تقدیم به سهراب سپهری کرده بود.   پیش از تو آب معنی دریا شدن نداشت   پیش از تو آب معنی دریا شدن نداشت شب مانده بود و جرأت فردا شدن نداشت بسیار بود رود در آن برزخ کبود اما دریغ زهره ی دریا شدن نداشت در آن کویر سوخته، آن خاک بی بهار حتی علف اجازه ی زیبا شدن نداشت دلها اگرچه صاف ولی از هراس سنگ […]

ادامه مقاله