تمام مطالب برچسب : سنگ

چشمه و سنگ (نیمایوشیج)

چشمه و سنگ (نیمایوشیج)

picture نویسنده :
چشمه و سنگ (نیمایوشیج)

علی اسفندیاری مشهور به نیما یوشیج (زادهٔ ۲۱ آبان ۱۲۷۴ در دهکدهٔ یوش، بخش بلده از توابع شهرستان نور استان مازندران – درگذشتهٔ ۱۳ دی ۱۳۳۸ در شمیران، تهران) شاعر معاصر ایرانی و ملقب به پدر شعر نوی فارسی است. وی بنیانگذار شعر نو فارسی است گشت یکی چشمه ز سنگی جدا غلغله زن ، چهره نما ، تیز پا گه به دهان بر زده کف چون صدف گاه چو تیری که رود بر هدف گفت : درین معرکه یکتا منم تاج سر گلبن و صحرا منم چون بدوم ، سبزه در آغوش من بوسه زند بر سر و بر دوش من چون بگشایم ز سر مو ، شکن ماه ببیند رخ خود را به من قطره ی باران ، […]

ادامه مقاله
صبر سنگ ( فروغ فرخزاد )

صبر سنگ ( فروغ فرخزاد )

picture نویسنده :
صبر سنگ ( فروغ فرخزاد )

روز اول پیش خود گفتم دیگرش هرگز نخواهم دید روز دوم باز میگفتم لیک با اندوه و با تردید روز سوم هم گذشت اما بر سر پیمان خود بودم ظلمت زندان مرا میکشت باز زندانبان خود بودم آن من دیوانه عاصی در درونم هایهو می کرد مشت بر دیوارها میکوفت روزنی را جستجو می کرد در درونم راه میپیمود همچو روحی در شبستانی بر درونم سایه می افکند همچو ابری بر بیابانی می شنیدم نیمه شب در خواب هایهای گریه هایش را در صدایم گوش میکردم درد سیال صدایش را شرمگین می خواندمش بر خویش از چه رو بیهوده گریانی در میان گریه می نالید دوستش دارم نمی دانی بانگ او آن بانگ لرزان بود کز جهانی دور بر میخاست […]

ادامه مقاله
اشـــــعار روی ســـنگ قبـــر

اشـــــعار روی ســـنگ قبـــر

picture نویسنده :
اشـــــعار روی ســـنگ قبـــر

اشـــــعار روی ســـنگ قبـــر آن گنج نهان در دل خانه پدرم هم تاج سرم بود همی بال وپرم بود هر جا که زمن نام و نشانی طلبیدند آوازه نامش سند معتبرم بود ♥♥♥♥♥♥♥♥شعر سنگ قبر♥♥♥♥♥♥♥♥ قلبم شده رنجور زهجر تو مادر فکرم شده اینگونه پریشان تو مادر هر لحظه کنم آرزوی روی تو افسوس دستم شده کوته زدامان تو مادر ♥♥♥♥♥♥♥♥شعر سنگ قبر♥♥♥♥♥♥♥♥ مادرم فردا که زهرا پا به محشر می نهد در صف خدمتگزارانش ترا جا می دهد باز ان جا هم مرام مادری را پیشه گیر جان مولا پیش زهرا دست ما را هم بگیر ♥♥♥♥♥♥♥♥شعر سنگ قبر♥♥♥♥♥♥♥♥ در چمن هر ورقی دفتر حال دگر است حیف باشد که زکار همه غافل باشی نقد عمرت ببرد غصه دنیا […]

ادامه مقاله
سنگ گور (سیمین بهبهانی )

سنگ گور (سیمین بهبهانی )

picture نویسنده :
سنگ گور (سیمین بهبهانی )

سنگ گور (سیمین بهبهانی )  ای رفته ز دل رفته ز بر ،رفته ز خاطر بر من منگر تاب نگاه تو ندارم بر من منگر زانکه به جز تلخی اندوه در خاطر از آن چشم سیاه تو ندارم ای رفته ز دل ،راست بگو !بهر چه امشب با خاطره ها آمده ای باز به سویم؟ گر آمده ای از پی آن دلبر دلخواه من آن نیم او مرده و من سایه اویم من آن نیم آخر دل من سرد و سیاه است او در دل سودا زده از عشق شرر داشت او در همه جا ،با همه کس ،در همه احوال سودای تو را ای بت بی مهر به  سر داشت من آن نیم ،این دیده ی من سرد و […]

ادامه مقاله
بر سنگ مزارم بنویسید

بر سنگ مزارم بنویسید

picture نویسنده :
بر سنگ مزارم بنویسید

در جریان قبر پژوهی های پیشین درباره ی نوشته قبور فرنگیان و برخی مشاهیر وطنی صحبت کردیم . اکنون در ادامه به مزار پروین اعتصامی ، سهراب سپهری ، ایرج میرزا ، نیما یوشیج ، فروغ فر خزاد و ملک الشعرای بهار سر میزنیم .     پروین اعتصامی : شاید کسی به صراحت او برای سنگ مزارش نسروده باشد که او این چنین سرود :     این که خاک سیهش بالین است اختر چرخ ادب پروین است گرچه جز تلخی از ایام ندید هرچه خواهی سخنش شیذین است صاحب آن همه گفتار. امروز سائل فاتحه ویاسین است دوستان به.که ز وی یادی بکنند دل بی دوست.دلی غمگین است خاک.دردیده بسی جانفرساست سنگ برسینه بسی سنگین است بیند این بستر […]

ادامه مقاله