تمام مطالب برچسب : سیزده بدر

سیزده بدر در شعر استاد شهریار

سیزده بدر در شعر استاد شهریار

picture نویسنده :
سیزده بدر در شعر استاد شهریار

یار و همسر نگرفتــــــم که گـــــــــــرو بود سرم تــــو شدی مادر و من با همه پیری پســـــــرم تو جگـــــرگوشه هم از شیر بریدی و هنـــــــوز من بیچـــــــاره همان عاشق خونیــن جگــــرم خون دل می خورم و چشــــــم نظربازم جـــام جرمم این است که صاحبــــدل و صاحب نظـرم من که با عشق نرانــــــدم به جوانـی هوسی هوس عشق و جوانـــی ست به پیــرانه سرم پدرت گوهــــــــــر خود تا به زر و سیم فــروخت پدر عشق بسوزد که درآمد پـــــــدرم عشـــق و آزادگــی و حسن و جوانــی و هنـــر عجبــا هیچ نیرزیـــــــــــــــد که بی سیم و زرم هنــــــــــــرم کاش گره بند زر و سیمـــــــم بود که ببــــــــــــــازار تو کـــــــــاری نگشود از هنرم سیـــــــزده را همه عالم بدر امروز از شهـــر من خود […]

ادامه مقاله