تمام مطالب برچسب : سیف قرغانی

چنان عشقش پریشان کرد ما را (سیف فرغانی)

چنان عشقش پریشان کرد ما را (سیف فرغانی)

picture نویسنده :
چنان عشقش پریشان کرد ما را (سیف فرغانی)

چنان عشقش پریشان کرد ما را که دیگر جمع نتوان کرد ما را سپاه صبر ما بشکست چون او به غمزه تیر باران کرد ما را حدیث عاشقی با او بگفتیم بخندید او و گریان کرد ما را چو بر بط برکناری خفته بودیم بزد چنگی و نالان کرد ما را لب چون غنچه را بلبل نوا کرد  چو گل بشکفت و خندان کرد ما را  به شمشیری که از تن سر نبرد بکشت و زنده چون جان کرد ما را غمش چون قطب ساکن گشت در دل ولی چون چرخ گردان کرد ما را کنون انفاس ما آب حیات است که از غمهای خود نان کرد ما را  بسان ذرهٔ بی‌تاب بودیم کنون خورشید تابان کرد ما را «مرا […]

ادامه مقاله