تمام مطالب برچسب : شاطر عباس صبوحی

تماشا (شاطرعباس صبوحی)

تماشا (شاطرعباس صبوحی)

picture نویسنده :
تماشا (شاطرعباس صبوحی)

شاطر عباس متخلص به صبوحی، تولد او را به سال ۱۲۷۵ در شهر قم، اقامتگاهش را تهران، نام پدر او را کربلایی محمد علی و نام جدش را مشهدی مراد نوشته‌اند. اشعارش، بسیار روان و ساده و در خور فهم عموم طبقات می‌باشد. شاطر عباس غیر از غزلیات آثار دیگری از قبیل مسمطات، رباعیات و دوبیتی از خود یادگار نهاده است. وفات شاطر عباس صبوحی به سال ۱۳۱۵ در تهران اتفاق افتاد.   شعری زیبا و خواندنی از شاطرعباس صبوحی   آسمان گر ز گریبان، قمر آورده برون از گریبان تو، خورشید سر آورده برون به تماشای خط و خال رخ چون قمرت دلم از روزنهٔ دیده، سر آورده برون از بناگوش و خط سبز تو بس در عجبم کز […]

ادامه مقاله
مسوزان (شاطرعباس صبوحی)

مسوزان (شاطرعباس صبوحی)

picture نویسنده :
مسوزان (شاطرعباس صبوحی)

ایا صیّاد رحمی کن، مرنجان نیم‌جانم را بکَن بال و پرم، امّا مسوزان استخوانم را اگر قصد شکارم داشتی اینک اسیرم من دگر از باغ بیرون شو، مسوزان آشیانم را به گردن بسته‌ای چون رشتهٔ بر پای زنجیرم مروّت کن اجازت ده که بگشایم زبانم را به پیرامون گُل از بس خلیده خار در پایم شده خونین بهر جای چمن بینی نشانم را  در این کنج قفس دور از گلستان، سوختم، مُردم خبر کن ای صبا از حال زارم، باغبانم را ز تنهائی دلم خون شد، خدا را محرم رازی که بنویسم بسوی دوستانم، داستانم را من بیچاره آن روزی به قتل خود یقین کردم که دیدم تازه با گرگ اُلفتی باشد، شبانم را اسیرم ساخت در دست قضا و […]

ادامه مقاله
توتیای دیدهٔ عشّاق خاک پای تست (شاطرعباس صبوحی)

توتیای دیدهٔ عشّاق خاک پای تست (شاطرعباس صبوحی)

picture نویسنده :
توتیای دیدهٔ عشّاق خاک پای تست (شاطرعباس صبوحی)

شاطرعباس متخلص به صبوحی،(تولد سال ۱۲۷۵ در شهر قم، وفات سال ۱۳۱۵ در تهران)  اقامتگاهش را تهران، نام پدر او را کربلایی محمد علی و نام جدش را مشهدی مراد نوشته‌اند، از شاعران خوش قریحه، خوش ذوق و با استعداد کافی در غزل و رباعی بوده است. اشعارش،بسیار روان و ساده و در خور فهم عموم طبقات می‌باشد. شاطر عباس غیر از غزلیات آثار دیگری از قبیل مسمطات، رباعیات و دوبیتی از خود یادگار نهاده است. از جزئیات زندگی این شاعر اطلاع دقیقی در دست نیست توتیای دیدهٔ عشّاق خاک پای تست عارفان را نقل مجلس نقل شکر خای تست ما بتو محتاج و متضر، تو از ما بی‌نیاز مشکل ما احتیاج ما و استغنای تست هر چه زان بالاتر […]

ادامه مقاله