تمام مطالب برچسب : شاه نعمت الله ولی

تا ز نور روی او گشته منور آفتاب (شاه نعمت‌الله ولی)

تا ز نور روی او گشته منور آفتاب (شاه نعمت‌الله ولی)

picture نویسنده :
تا ز نور روی او گشته منور آفتاب (شاه نعمت‌الله ولی)

شاه نعمت‌الله ولی معروف به سید نورالدین شاه نعمت الله ولی ماهانی کرمانی (ولادت ۷۳۰ ــ وفات ۸۳۴)، شاعر و عارفِ ایرانی بود. سلسله نعمت‌اللهی منسوب به اوست.شاه نعمت الله از اقطاب و عرفای سدهٔ هشتم و نهم هجری است که طریقتی جدید در تصوف ایجاد کرد و پیروان سایر طریقت‌ها را نیز تحت تأثیر خود قرار داد تا ز نور روی او گشته منور آفتاب نور چشم عالمست و خوب و درخور آفتاب وصف او گوید به جان شاه ، فلک در نیمروز مدح او خواند روان در ملک خاور آفتاب تا برآرد از دیار دشمنان دین دمار می‌کشد هر صبحدم مردانه خنجر آفتاب صور تا ماهست و معنی آفتاب و چشم ما شب جمال ماه بیند روز خوش […]

ادامه مقاله