تمام مطالب برچسب : شریعتی

شعر شریعتی در مورد مادر

شعر شریعتی در مورد مادر

picture نویسنده :
شعر شریعتی در مورد مادر

مادر نگاه خسته و تاریکت با من هزارگونه سخن دارد با صد زبان به گوش دلم گوید رنجی که خاطر تو ز من دارد دردا که از غبار کدورت ها ابری به روی ماه تو می بینم سوزد چو برق خرمن جانم را سوزی که در نگاه تو می بینم چشمی که پر زخنده ی شادی بود تاریک و دردناک و غم آلودست جز سایه‌ی ملال به چشمت نیست آن شعله‌ی نگاه، پر از دود است آرام خنده مــی زنــی و دانم در سینه‌ات کشاکش طوفان است لبخــنـــد دردنـاک تو ای مـــادر سوزنده تر ز اشک یتیمان است تلخ است این سخن که به لب دارم مادر بلای جـــان تو مـــــن بودم امّا تو ای دریغ گمان بردی فرزند مهربـان […]

ادامه مقاله