تمام مطالب برچسب : پل

شعر آزادی از پل الوار

شعر آزادی از پل الوار

picture نویسنده :
شعر آزادی از پل الوار

شعر آزادی از پل الوار  بر روی دفتر های مشق ام  بر روی درخت ها و میز تحریرم  بر برف و بر شن  می نویسم نامت را.  روی تمام اوراق خوانده   بر اوراق سپید مانده  سنگ ، خون ، کاغذ یا خاکستر  می نویسم نامت را. بر تصاویر فاخر/ روی سلاح جنگیان/  بر تاج شاهان  می نویسم نامت را.  بر جنگل و بیابان  روی آشیانه ها و گل ها بر بازآوای کودکیم  می نویسم نامت را.  بر شگفتی شبها  روی نان سپید روزها  بر فصول عشق باختن  می نویسم نامت را.  بر ژنده های آسمان آبی ام  بر آفتاب مانده ی مرداب  بر ماه زنده ی دریاچه  می نویسم نامت را.  روی مزارع ، افق  بر بال پرنده ها […]

ادامه مقاله