تمام مطالب برچسب : پیامبر اکرم

اشعار میلاد پیامبر اکرم(ص) و امام صادق (ع)-3

اشعار میلاد پیامبر اکرم(ص) و امام صادق (ع)-3

picture نویسنده :
اشعار میلاد پیامبر اکرم(ص) و امام صادق (ع)-3

شعر میلاد پیامبر (ص)   گل خنده،به روی حیدر مبارکه بر مسلمین عید پیغمبر مبارکه صلوات ِ خدا بر احمد،سیّدُنا یا محمد چون جلوه گر شده،آن خورشید وفا آوای کائنات،شد مدح مصطفی خوش آمدی ای،آیت رحمت خدایی نبیّ اکرم،سَرور ِ کُلّ ما سوایی ختم ِ رسولان،تو محمد تو مصطفایی ابالقاسم،یا رسول الله یا محمد… شهر مکه از قدومت گلفشان شده اشک شوق ِ دیده ی خوبان روان شده ذکر دل اهل یقین،یا رَحمه لّلعالمین روح ِ ایمان ِ ما،نور ِ قرآن ِ ما کاش قربانی شود،در راهت جان ما تمام ِ عُمر نوکری میکنم برایت برای تو ، وَ به اولاد و بچه هایت رسولُ الله، ای همه هستیَم فدایت  ابالقاسم،یا رسول الله یا محمد… ای مظهر ِ جَلَوات ِ […]

ادامه مقاله
اشعار مبعث پیامبر اکرم (ص)-5

اشعار مبعث پیامبر اکرم (ص)-5

picture نویسنده :
اشعار مبعث پیامبر اکرم (ص)-5

گشت مبعوث آن که عالم زنده شد از کیش او از حرا آیات رحمان و رحیم آمد پدید از حرا آیات رحمان و رحیم آمد پدید یا نخستین حرف قرآن کریم آمد پدید صوت اقرأ بسم ربک مى رسد بر گوش جان یا که از کوه حرا خلق عظیم آمد پدید بانگ توحید است از هرجا طنین افکن به گوش فانى اصحاب شیطان رجیم آمد پدید سید امى لقب بر دست قرآن مى رسد یا به گمراهان صراط مستقیم آمد پدید فاش گویم عقل کل فخر رسل مبعوث شد آن که گردد ز اعجازش دو نیم آمد پدید قصه لولاک باشد شاهد گفتار من یعنى امشب عالم آرا از قدیم آمد پدید در حرا بر مصطفى امشب شد از حق […]

ادامه مقاله
اشعار مبعث پیامبر اکرم (ص)-4

اشعار مبعث پیامبر اکرم (ص)-4

picture نویسنده :
اشعار مبعث پیامبر اکرم (ص)-4

احمد مرسل آن چراع جهان رحمت عالم آشکار و نهان آمد از رب سوى زمین عرب چشمه زندگانى اندر لب هم عرب هم عجم مسخّر او لقمه خواهان رحمت در او در جهانى فکنده آوازه با خود آورده سنّتى تازه دین بدو یافت زینت و رونق زانکه زو یافت خلق راه به حق سخن او برد تو را به بهشت ادب او رهاندت ز کنشت دل پر درد را که نیرو نیست هیچ تیماردار چون او نیست بر تو از نفس تو رحیم‌تر است در شفاعت از آن کریم‌تر است از کرم، نزهوا و نزهوسی مهربانتر ز تست بر تو بسی گر تو خواهى که گردى او را یار از حرام و سفاح دست بدار در حریم وی اى سلامت […]

ادامه مقاله