تمام مطالب برچسب : پیر

خسته ام از این کویر ، این کویر کور و پیر (اشعار زنده یاد قیصر امین پور)

خسته ام از این کویر ، این کویر کور و پیر (اشعار زنده یاد قیصر امین پور)

picture نویسنده :
خسته ام از این کویر ، این کویر کور و پیر (اشعار زنده یاد قیصر امین پور)

خسته ام از این کویر ، این کویر کور و پیر این هبوط بی دلیل ، این سقوط ناگزیر آسمان بی هدف ، بادهای بی طرف ابرهای سر به راه ، بیدهای سر به زیر ای نظاره ی شگفت ، ای نگاه ناگهان ای هماره در نظر ، ای هنوز بی نظیر ! آیه آیه ات صریح ، سوره سوره ات فصیح مثل خطی از هبوط ، مثل سطری از کویر مثل شعر ناگهان ، مثل گریه بی امان  مثل لحظه های وحی ، اجتناب ناپذیر ای مسافر غریب ، در دیار خویشتن با تو آشنا شدم ، با تو در همین مسیر از کویر سوت و کور، تا مرا صدا زدی دیدمت ولی چه دور ! دیدمت ولی چه […]

ادامه مقاله